odoricaion

Just another www . weblog . ro weblog

Archive for septembrie 13th, 2013


Nationalism evreiesc

Fratele Nathanel ne avertizeaz?: globalizarea nseamn? impunerea na?ionalismului evreiesc! Premierul britanic Cameron se nchin? rabinului-?ef al Angliei

ntr-un nou videoclip, fratele Nathanel (un c?lug?r ortodox american) ne vorbe?te despre globalizare ?i na?ionalismul evreiesc. Videoclipul de pe YouTube mi s-a p?rut interesant, c?ci, n multe locuri fratele Nathanel pare c? are dreptate, a?a c? mi permit s? fac o adaptare ?i traducere a spuselor domniei sale:

* Lupta pentru puterea mondial? une?te dou? for?e ce par a fi adverse: globalizarea ?i na?ionalismul evreiesc.

* Bol?evismul poate a disp?rut, scopul s?u fiind ?tergerea oric?rei urme de na?ionalism, dar n locul s?u a ap?rut globalizarea. Ambele sunt afaceri evreie?ti, conduse de o voin?? suprem? de a introduce o singur? entitate na?ional? rasial? ?i religioas?, n timp ce restul na?iunilor sunt date deoparte; tentaculele sale dep??esc grani?ele Israelului.

* Nu e nicio supriz? c? premierul britanic David Cameron l nume?te pe Jonathan Sacks, rabinul ?ef al Angliei, drept rabinul meu ?i rabinul tuturor cet??enilor ale unei na?iuni care a fost odat? cre?tin?.

* David Cameron adresndu-se rabinului Jonathan Sacks: n numele ntregii ??ri, vreau s? v? mul?umesc. Atunci cnd a?i fost n vizit? la guvern, acum cteva s?pt?mni, v-am f?cut cuno?tin?? cu prim-ministrul israelian Netanyahu, ?i, f?r? s? m? gndesc, v-am descris ca rabinul meu. Este un simbol al impactului pe care l ave?i asupra acestei ??ri, dincolo de comunitatea evreiasc?. Pentru c? n ultimele dou? decenii nu a?i fost doar un lider al popula?iei evreie?ti, dar ?i al tuturor.

* Toate puterile adverse, fie c? era vorba de cre?tinismul sub monarhie, na?ional-socialismul sub Hitler, pan-arabismul sub Nasser ?i renvierea sa sub Assad, pan-africanismul sub Gaddafi sau teocra?ia islamic? sub Rouhani, toate au intrat sub ?inta armatei evreilor, ?i aceasta este Armata Statelor Unite.

* America ?i-a pierdut suveranitatea n 1913, atunci cnd pionul evreilor, Woodrow Wilson, a oferit independen?a ??rii c?tre vice-guvernatorul lui Federal Reserve (banc? de?inut? de evrei) Paul Warburg, un evreu care a consolidat imperiul Rothschild n America. ?i, de-atunci, finan?area celor dou? r?zboaie mondiale a pus bazele pentru crearea statului evreu al Israelului, subjugarea statelor din lumea a treia, prin intermediul copilului bastard FMI-ul ()

* n timp ce for?ele globaliz?rii se opun oric?rei forme de na?ionalism, doar na?ionalismul evreiesc, centrat n Ierusalim, apare ca fiind unul omnipotent.

lovendal.net/


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X